Plumbi

  • Roll plumbi

    Roll plumbi

    Ka rezistencë të fortë ndaj korrozionit, rezistencë ndaj acidit dhe alkalit, konstruksion mjedisor rezistent ndaj acidit, mbrojtje nga rrezatimi mjekësor, rreze X, mbrojtje nga rrezatimi i dhomës CT, përkeqësim, izolim i zërit dhe shumë aspekte të tjera, dhe është një material relativisht i lirë për mbrojtjen nga rrezatimi.Kjo e përbashkët
  • Pllakë plumbi

    Pllakë plumbi

    Pllaka e plumbit duhet të jetë 4 deri në 5 mm e trashë për t'u mbrojtur nga rrezatimi.Komponenti kryesor i pllakës së plumbit është plumbi, raporti i tij është i rëndë, dendësia është e lartë